Luulot pois! Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella.

Tule mukaan edistämään yhdenvertaisuutta!

Luulot pois! on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutuksissa osallistujat tarkastelevat ja analysoivat omaa rooliaan ja työtään yhteiskunnallisessa murroksessa ja monikulttuurisessa oppilaitosympäristössä. Osallistujat saavat työvälineitä yhdenvertaisuutta edistävään vuorovaikutukseen ja rasismiin puuttumiseen. Kouluksessa on mahdollista osallistua oman oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelmatyöhön ja luoda hyviä käytänteitä ja malleja rasismiin puuttumiseen.
Koulutushankkeen tavoitteena on, että opiskeljoiden rasismikokemukset ammatillisessa koulutuksessa vähenevät.

Kohderyhmä
Ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Koulutus on kohderyhmälle maksutonta.

Koulutuksen tavoitteet
Kehittymisohjelman tavoitteena on, että osallistuja:

  • saa tukea omaan työhönsä yhteiskunnallisessa murroksessa ja monikulttuurisessa oppilaitosympäristössä
  • vahvistaa rakentavaa ja turvallisuutta lisäävää vuorovaikutusosaamista
  • saa valmiuksia ja pedagogisia välineitä oppilaitoksen yhdenvertaisuustyöhön ja antirasistiseen työotteeseen.

Toteutus
Toteutustapa perustuu intersektionaaliseen työotteeseen, jonka keskiössä on tarkastella valtarakenteita, asenteita, ennakkoluuloja ja normeja sekä vahvistaa osallisuutta. Koulutuksessa käytetään luovia menetelmiä, esimerkiksi voimauttavaa valokuvausta. Kehittämistyö liittyy vahvasti oman työn kehittämiseen.

Koulutukset totutetaan yhteistyössä Haaga-Helian, Unidos Oy:n ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n kanssa.

Lue aiheiseen liittyen opettaja Ruut Kaukisen blogitekstit Haaga-Helian verkkolehti eSignalsista. Blogit on koottu omalle ylävalikon välilehdelle blogit/julkaisut.